Dia d'en Pere d'Alberní

Procamació del dia 11 de Març del 2002 com a "Dia d'en Pere d'Alberní".