Maquinna

Dibuix del Chief Maquinna cap de de la nació NUU-CHAH-NULTH (Nootka) de les Primeres Nacions de Canadà. Va ser fet pel valencià Tomàs de Suria el 1791 durant l'Expedició del Malaspina.

Es pot veure aquest Cap amb un barret d'artesania fet pels nadius amb escorça de cedre i fibres d'arrel de "picea", decorat amb una representació de la caça de la balena

El dibuix es conserva al Museo de América de Madrid (Espanya).