Fra Magí Català I Guasch

Fra Magí Català va nèixer el dia 29 o 30 de gener del 1761, junt amb un altre germà bessó. Era fill dels consorts Maties Català i Roig i de Francesca Guasch i Burgueras. Va ser batejat a l’esglèsia parroquial de Santa Maria la Major de Montblanc el dia 31 del mateix mes de gener. Al germa bessó li varen posar el nom de Pere. La familia de Fra Magí Català era de classe mitjana i estava molt ben considerada a la població. El pare, exercia la professió de notari i era conegut pel Dr. Macià (“Macià” és una versió catalana del nom “Maties” molt usada a la comarca) i la mare, filla d’uns comerciants, era coneguda per la Sra. Francesca. S’havien casat a Montblanc el 24 d’abril del 1746, i d’aquest matrimoni varen nèixer sis fills, cinc nois i una noia.

Els dos germans bessons, Magí i Pere, van ingressar a l’orde franciscana. Magí va entrar com a novici al convent de Sant Francesc de Barcelona el dia 4 d’abril del 1777 i segurament va fer els vots el 9 d’abril del 1778. Va seguir els estudis de filosofia (3 anys), els de teologia (tres anys) i els de moral (2 anys) en algun dels convents de Catalunya en els quals s’impartien aquests estudis, molt probablement en el de Girona. Finalment va ser ordenat sacerdot a Girona el 19 de febrer del 1785 pel bisbe Tomás de Lorenzana.

Fra Magí Català, que era un religiós de vida exemplar, volia anar a les missions americanes i va aconseguir-ho. Embarcà al port de Cadis amb destinació a Mèxic. L’embarcament, segons uns autors, va tenir lloc l’any 1786, i, segons el llibre de Filiacions de la província franciscana, l’any 1875. Juntament amb Fra Magí Català va embarcar en P. Josep de la Creu Espí i ambdós desembarcaren a les costes mexicanes. Mentre el P. Espí va exercir el seu ministeri com a capellà d’un dels vaixells que navegaven pel Pacífic, el P. Magí Català es va incorporar a la comunitat del Col.legi Missioner de San Fernando. A partir d’aqui queden uns sis anys sense notícies documentades d’aquest missioner, ja que l’arxiu del Col.legi de San Fernando va ser destruït i cremat l’any 1864 pels soldats de Juarez. L’any 1793, però, Fra Magí va ser enviat a les Missions de California tal com ell desitjava.

L’any 1774 el capità Joan Perez va descobrir la badia de Nootka. En el vaixell que va fer aquest primer viatge hi anaven dos franciscans, el P. Joan Crespí i el P. Tomás de la Peña. A partir d’aleshores alguns vaixells espanyols feien aquests viatges des de Mèxic i la gran costa nordoest fins a la badia de Nootka. Les autoritats espanyoles volien que en cada vaixell hi anés al menys un capellà, que ordinariament era un capellà secular. Però, quan no en podien disposar, demanaven un religiós. Els superiors dels ordres religiosos missioners, especialment els franciscans, no eren massa condescendents en accedir a aquestes demandes. Creien que els seus frares complien millor la seva tasca pastoral en les missions i que, per altra banda, alguns d’aquells viatges no es trobaven massa en armonia amb les finalitats de la pastoral missionera. Una d’aquestes demandes, i una concessió una mica forçada dels superiors franciscans, va motivar que Fra Magí Català embarqués en un d’aquells vaixells, en el temps en que el Comandant de l’establiment de Nootka era Ramon Saavedra.

El juliol de l’any 1793, Fra Magí va ser nomenat capellà de la fragata Aranzazu que feia la ruta de la badia de Nootka i que estava a les ordres del comandant Kendrick. Aquest servei va durar fins el mes de juliol del 1794, data en la qual, trobant-se la fragata al port de Monterrey, Fra Magí Català va deixar el vaixell per ordre dels seus superiors i malgrat la insistencia del Governador.

Fra Magí va traslladar-se de Monterrey a la Missió de Santa Clara que, a partir d’aleshores, seria la seva missió i a la que va dedicar totes les seves energies i tota la seva vida. Gairebé mai més va sortir de Santa Clara i la seva obra evangelitzadora i humanitària va ser extraordinària. Va morir el dia 22 de novembre del 1830.

L’any 1884 l’arquebisbe de Sant Francisco de California, el dominicà català Josep Sadoc i Alemany, va instruir el procés canònic de beatificació de Fra Magí Català, en el qual varen declarar 62 testimonis. El juny del 1884 l’expedient va ser entregat a la Congregació dels Sants de Roma. L’any 1908, la mateixa Congregació romana va disposar la instrucció del procés de “non cultu” i la col.lecció dels escrits del missioner català. El postulador designat va ser el franciscà P. Francisco Maria Paolini, i el vice-postulador va ser el P. C. Engenhardt (l’autor del llibre referenciat més avall).

La seva memòria es manté a Montblanc, on hi ha un carrer dedicat al seu nom, i a la casa d’aquest carrer on va nèixer el missioner hi ha una placa de marbre commemorativa.

Francesc Badia i Batalla
Ex-Veguer Episcopal d'Andorra


Bibliografia

Existeix un llibre antic sobre la vida d’aquest P. francisca. És la traducció al castellà del llibre “The Holy Man of S. Clara”, escrit en anglès pel P. Ceferí Engelhardt, feta per un altre franciscà el P. Pere Sanahuja, curiosament també nascut a Montblanc. La traducció, enriquida amb notes i afegits del traductor, porta per títol “Un misionero santo o sea, vida, virtudes y milagros del P. Magin Catala” i està editat per Casa Editorial José Vilamala. Barcelona, 1924. El P. Engelhart és també autor del llibre “Missions and Missionaries of California”.

Topònims amb el nom de Magí Català

Partida de Naixement d'en Magí Català

Fotos de Montblanc, on va nèixer Fra Magí.