Edició de Maig 2003

Biblioteca

El Casal ha comprat els següents llibres per a la biblioteca, que com tots, estan a diposició de tots/es els/les socis/es.

  • El Papa Maleït, de Manel Garcia Grau. Una intriga novel.listica sobre el Papa Luna (Benedict XIII). Per adults.
  • L'Heretgia Amagada, de Vicent Pallarés. Una altre novel.la històrica basat amb la supervivència d'un nucli d'heretges arrians dos segles després de la conversió al Catolicisme dels reis visigotics. Per adults.
  • Nit de Foc, de Vicent Marqués. Una novel.la negre ambientada durant les Falles. Premi de Narrativa Ciutat de València 1990. Per adults.
  • Les Llàgrimes de Shiva, de César Mallorquí. Misteri, intriga, fins i tot terror que passen el mateix any en el que l'home va arribar a la Lluna!. Per a joves.
  • Les Orelles del Rei, de Vicent Marçà. La desventurada història d'un rei desorellat!. Per a primers lectors.
  • La Sol i en Pol, de Josep Lluch. Historia sobreuna parella de persones ben oposades!. Per a primers lectors.

A més a més hem rebut les següents donacions:

  • Per part d'en Toni Royo, delegat d'Acció Cultural del País Valencià a Castelló de Temps de Misteri - Monogràfic de la Juderia Medieval. Una recreació en prosa i poesia del temps en el que jueus, moros i cristians compartien la ciutat medieval.
  • Per part d'en Ricard Roch i Cunill, l'exemplar monogràfic de la Revista Nexus dedicat integrament a la figura d'en Mossen Cinto Verdaguer.
  • Hem rebut de la Generalitat dos videos i un CDROM amb informació i fotografies documentant l'Homenatge a l'exili, celebrat l'any passat. L'Homenatge va consistir en un seguit d'actes que volen tornar a posar a la memòria col.lectiva dels catalans la vida i fets de tots aquells que van haver de sortir del nostre país despres de la victòria dels feixistes espanyols.
  • També hem rebut de la Generalitat el llibre Els camins de la justícia. Ordre i desordre al Vallès dels segles XVI-XVII, d'Ismael Almazán i Fernández, publicat per l'Àmfora.