Contacte

Introduïu les vostres dades, seleccioneu el departament al que vulgueu dirigir-vos i comenteu el que cregueu més adient. Estarem encantats d'atendre-us el més aviat possible.

Protecció de dades

Se us informa que les dades subministrades mitjançant l'ús d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat.

Aquestes dades seran tractades per a respondre a les consultes plantejades. Les seves dades no seran cedides a terceres persones diferents del responsable del fitxer.

El responsable del fitxer és el Casal Català de Vancouver, davant el qual podreu exercitar els vostres drets dirigint-vos, mitjançant escrit en el qual consti una acreditació de la seva identitat (carta amb fotocòpia del DNI, correu electrònic signat electrònicament amb signatura electrònica reconeguda, etc.) a:

Casal Català de Vancouver
P. O. Box - 2152
Station Main Terminal
Vancouver, BC V6B 3V3