Partida de Baptisme de Salvador Fidalgo

"Dia sis del mes d'Agost de 1756. Jo, Josep Campà i Simeon, prevere i Rector de Sant Ot de la Ciutat d'Urgell, segons el ritus de la Santa Mare Església, he batejat en la pica baptismal de la Catedral d'Urgell, a En Salvador, Just, Joaquim. fill de Dom Pau Fidalgo i Enriquez, Tinent del Rei i Comandant de la Plaça de la Seu d'Urgell, Castell Ciutat, i les seves fortaleses; i de Donya Maria Joaquima de Lope García i Azcona, fills ambdos del Regne de Navarra: el Pare, de la Villa de Miranda i la Mare de la Villa de Mañeru. Fou Padrí el Rvnd. Bartomeu Paredas Prevere, de la Ciutat d'Urgell".

Aquesta partida de Baptisme es troba al Libre III de Baptismes de la Parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell, foli 705.

Aquesta partida ha sigut trobada pel Vicari General de la Seu d’Urgell, Sr. Ramon Vilardell.

Angelina Miró
Coordinadora de la comissió del Bicentenari de la mort d'en Pere d'Alberní