Acta literal de la partida de baptisme d'en Pere d'Alberní

Llibre de Baptismes #11 fol.li 89 de l'Arxiu Capitular de Tortosa.

Lunes dia treinta de enero de mil setecientos cuarenta y siete. Yo Mnsr. Joachin Aragones Pvo. Rgte. de la Cura de Almas de esta Santa Yglesia de Tortosa, bautize a Pedro Jaime Thomas Joachin Joseph, hijo legitimo y natural de Jaime Alberni y de Maria Innes Teixidor, conyuges; fueron padrinos el Dr Joseph Rebull y Maria Francisca Alberni.

Transcripcions facilitades pel Sr. Massip, de Tortosa, i enviada pel Sr. Beguer, ex-alcalde de la mateixa ciutat.