Acta literal de la partida de baptisme Llorenç Socies

Llibre de Baptismes de Lluchmajor, 1752-60, fol. 295, r-v. Arxiu Diocesà de Mallorca, 1/55 B/19

Als onse Agost mil setcens sinquante y nou, yo abaix firmat baptisí un niño qui nasqué als deu del sobredit circa las sis i mitje del matí, fill del Honor. Llorens Socies i de Rosa Noguera Cominges; se li posà per nom Llorens y Ramon Gayetano, foren Padrins Miquel Selva y Francina Socies tots de esta Parroquia, en fee de lo qual lo firmo.

Dr. Cristofol Salva, Pvre y Rector.

Transcripcions facilitades pel Dr. Bartomeu Font Obrador, de Palma de Mallorca, i enviades pel Fr. Benjamí Agulló i Pascual, arxiver dels P. Franciscans de València (Carrer dels Franciscans, 4.- 46003 València).