Acta literal de la partida de baptisme de Fra Magí Català Guasch


Llibre de Baptismes de la Parròquia de Santa Maria la Major . TomoIV (1756-1771), Foli 87, ver. n. 13

Vuy dissabte que comtam als 31 de janer de 1761 yo Joan Ferrer Pre. de llicencia del Rvt. Joseph Montaner y Murtra Pre. y Pleba de la pnt. Parral. Igla. de Santa Maria la Major de la pnt. vila de Monttblanch y la Plebania Archebisbat de Tarragona, he batejat segons lo ritu y forma de Ntra. Sta. Mare la Igla. C.R. en les fonts baptismals de la mateixa Igla. a Magi Joseph Macia, fill llegitim y natural dels conjuges Rt. Macia Catala Not. y la Sra. Franca Catala y Guasch. Foren padrins Ramon Catala y Josepha Catala donzella tots de la pnt. Vila

Partida trobada per Mossèn Albert Palacin, Pleba-Arxiprest.