Acta de defunció d'en Pere d'Alberní

Còpia del llibre de la Diòcesi de Monterrey.

En Pere d'Alberní es troba enterrat a la Missió de San Carlos de Monterrey.

Agraïm l'ajut de Mr. Paul Trejo, de la Diòcesi de Monterrey i del Sr. Marcelino Fernandez de Port Alberni.