Proclamació del Dia del patrimoni cultural Catalá

  • 11 Setembre 1994
  •  

Procamació del dia 11 de Setembre del 1994 com a "Dia del patromoni cultural Catalá"